31 augustus 2018

Sturen op afstand

Door het zelfstandiger werken van cliënten en het wegvallen van begeleiding plus de spreiding van cliënten, ontstaat de behoefte om te sturen op afstand. De moderne tijd biedt hier gelukkig legio mogelijkheden voor.

Met roosterbord kan een begeleider eenvoudig het rooster of bepaalde taken overal op de wereld in Roosterbord zetten via het medewerkersportal. Cliënten kunnen dan deze instructies eenvoudig oproepen en uitvoeren. Zo worden kosten en tijd bespaard en ontstaat een werkbare situatie..

Terug naar kernpunten