31 augustus 2018

Regie bij de cliënt

Door de overgang van zorgtaken van de AWBZ naar de WMO krijgen cliënten in veel gevallen te maken met meerdere zorgaanbieders. Vroeger was het zo dat het cliënten dossier in een goed afgeschermde digitale omgeving van één zorginstelling stond. Tegenwoordig is het wenselijk dat cliënten zelf bepalen, wie welke informatie mag zien. De cliënt staat dus centraal in het web van hulpverlening en voert de regie over zijn eigen leven en informatie.

Roosterbord biedt de client de mogelijkheid om zijn eigen regie te voeren en biedt cliënten de middelen om met verschillende zorginstellingen samen te werken. De cliënt is in de eerste plaats leidend. En kan via de app en het cliënten portal regelen wie toegang heeft tot welke informatie.

Terug naar kernpunten