31 augustus 2018

betrekken sociaal netwerk cliënt

Met de overgang van zorgtaken van de AWBZ, naar de WMO, worden een aantal zorgtaken van zorg professionals overgedragen aan mantelzorgers en vrijwilligers. Hierdoor wordt het sociale netwerk van de cliënt steeds belangrijker en daarmee ook de behoefte om daar effectief mee te communiceren.

Roosterbord, biedt ruime mogelijkheden om via internet het sociale netwerk van de cliënt te betrekken bij het leven van de cliënt. Met de App en de portal kunnen mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers, indien gewenst, communiceren met cliënt en zorginstelling.

Terug naar kernpunten